Năm 2004, 3 độ tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân để không bị phạt: Bạn có trong danh sách không?

 Năm 2024, có 3 độ tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân nếu không muốn bị phạt và chậm trễ trong các giao dịch hành chính.

Hiện nay, đại bộ phận người dân đều sở hữu Căn cước công dân (CCCD) tuy nhiên ít người để ý giấy tờ này có hạn sử dụng. Năm 2024, có 3 độ tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân nếu không muốn bị phạt và chậm trễ trong các giao dịch hành chính.

3 độ tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân năm 2024

Tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 (hiện vẫn còn hiệu lực) quy định độ tuổi đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) như sau:

– Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

– Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.


3-do-tuoi-phai-lam-lai-the-cccd-1

Như vậy, sang năm 2024, độ tuổi phải đổi thẻ CCCD là đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Do đó, người sinh vào một trong các năm 1999, năm 1984 và năm 1964 bắt buộc phải đổi thẻ CCCD. Tuy nhiên, nếu người sinh vào một trong các năm 1999, 1984 và 1964 đã đổi thẻ CCCD mới từ năm 2022 trở đi thì vẫn được tiếp tục sử dụng thẻ này đến độ tuổi phải đổi thẻ tiếp theo.

Những người Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024, căn cứ Điều 46 Luật Căn cước 2023 quy định về chuyển tiếp quy định. Những người này sẽ đổi thẻ CCCD ngày 01/7/2024, khi đó sẽ được cấp thẻ căn cước theo quy định mới.

Đối tượng được cấp thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024

Căn cứ Điều 19 Luật Căn cước 2023 quy định người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam, cụ thể:

– Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

– Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Như vậy, so với quy định tại Luật Căn cước công dân 2014 thì bổ sung thêm quy định công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Thông tin trên thẻ Căn cước

Căn cứ Điều 18 Luật Căn cước 2023 quy định thẻ căn cước có thông tin được in trên thẻ và bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa. Thông tin được in trên thẻ căn cước bao gồm:

– Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”;

– Dòng chữ “CĂN CƯỚC”;

– Ảnh khuôn mặt;

– Số định danh cá nhân;

– Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

– Ngày, tháng, năm sinh;

– Giới tính;

– Nơi đăng ký khai sinh;

– Quốc tịch;

– Nơi cư trú;

– Ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng;

– Nơi cấp: Bộ Công an.

Như vậy, so với Luật Căn cước công dân 2014 thông tin về quê quán, vân tay đã được lược bỏ, không cần thể hiện trên thẻ căn cước. Thay vào đó, quê quán của công dân sẽ được tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khai tử Chứng minh nhân dân từ ngày 01/01/2025
3-do-tuoi-phai-lam-lai-the-cccd-4
Căn cứ Khoản 2 Điều 46 Luật Căn cước 2023 quy định Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

Như vậy, với quy định này Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng sẽ có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Tức là chính thức khai tử Chứng minh nhân dân từ ngày 01/01/2025.

Related Posts

Breaking: ABC’s CEO Has Finally Realized The Obvious: The View, an Aberration of Humanity

Breaking: ABC’s CEO Has Finally Realized The Obvious: The View, an Aberration of Humanity ABC’s CEO, Kim Williams, made a startling admission recently, declaring that the creation…

“We wanted it to be sensitive..sexy”: Behind the Scene Details on Jennifer Aniston’s Rare S*x Scene With John Hamm

Jennifer Aniston and John Hamm’s steamy nude scene in The Morning Show goes wild, the director explained the reason behind the s*x scene.The Morning Show season 3 is…

Christian Bale’s N-de Scene in American Psycho Had the Shameless Female Crew Gathering On Set To Watch the Actor Bathe

Christian Bale is no ordinary actor, having achieved feats such as Academy nominations and wins through various iconic roles throughout the course of his career. He has…

Emma Stone’s $75M Film Co-star Quit Her Acting Career After Watching The Film Screening: “I literally couldn’t stand…”

Emma Stone starred in one of the most beloved romcoms of all time, Easy A. With an 85% Rotten Tomatoes score, the film revolves around Emma Stone’s character, Olive…

“Things I can’t have my sons ever know or see”: Despite Refusing N*de Scenes, Hypocrite Megan Fox Got Hot and Heavy in Expendables 4 With Jason Statham

Megan Fox and Jason Statham sizzle on screen in the latest trailer of the highly-anticipated Expendables 4 film. The unveiling of The Expendables 4 trailer marks a long-awaited moment, almost ten…

“I just flat-out lied”: Margot Robbie Insisted Getting N-ked Despite Risking Cutting Ties With Family, Made Hilarious Story After it Went Viral

Margot Robbie, the star of the biggest movie currently, had to lie about this to her family. Before the ‘Barbiemania’, the Australian actress, was a part of some celebrated…