Về hưu làm taxi, xe ôm công nghệ có thể phải đóng thuế thu nhập cá nhân: Đã bị hãng xe “cắt phế” giờ lại còn thu thuế nọ thuế kia?

Nhiều người về hưu vẫn làm thêm một số công việc như taxi, xe ôm công nghệ. Người này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Về hưu làm taxi, xe ôm công nghệ có thể phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Xe ôm công nghệ là đối tượng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Ảnh: Huân Cao
Ông Nguyễn Văn Kiên ở Hà Nội hỏi: Trước đây, tôi làm lái xe cho một cơ quan nhà nước. Tôi về hưu được 2 năm nay. Ở nhà buồn chán, tôi có đăng ký làm thêm taxi công nghệ và xe ôm công nghệ. Vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Luật sư Nguyễn Tình, Phó trưởng Văn phòng Luật sư Tinh hoa Việt cho biết, Điểm K Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định tiền lương hưu do Quỹ BHXH trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014; tiền lương hưu nhận được hằng tháng từ quỹ hưu trí tự nguyện.

Theo đó, khi lao động đã về hưu và đang nhận tiền hưu trí thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với loại tiền lương này.

Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC) thì lao động về hưu vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

Qua đó, có thể thấy tiền lương, tiền công thu nhập nhận được từ việc làm sau khi về hưu mà không phải lương hưu thì người lao động vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi có phát sinh.

Related Posts

Breaking: ABC’s CEO Has Finally Realized The Obvious: The View, an Aberration of Humanity

Breaking: ABC’s CEO Has Finally Realized The Obvious: The View, an Aberration of Humanity ABC’s CEO, Kim Williams, made a startling admission recently, declaring that the creation…

“We wanted it to be sensitive..sexy”: Behind the Scene Details on Jennifer Aniston’s Rare S*x Scene With John Hamm

Jennifer Aniston and John Hamm’s steamy nude scene in The Morning Show goes wild, the director explained the reason behind the s*x scene.The Morning Show season 3 is…

Christian Bale’s N-de Scene in American Psycho Had the Shameless Female Crew Gathering On Set To Watch the Actor Bathe

Christian Bale is no ordinary actor, having achieved feats such as Academy nominations and wins through various iconic roles throughout the course of his career. He has…

Emma Stone’s $75M Film Co-star Quit Her Acting Career After Watching The Film Screening: “I literally couldn’t stand…”

Emma Stone starred in one of the most beloved romcoms of all time, Easy A. With an 85% Rotten Tomatoes score, the film revolves around Emma Stone’s character, Olive…

“Things I can’t have my sons ever know or see”: Despite Refusing N*de Scenes, Hypocrite Megan Fox Got Hot and Heavy in Expendables 4 With Jason Statham

Megan Fox and Jason Statham sizzle on screen in the latest trailer of the highly-anticipated Expendables 4 film. The unveiling of The Expendables 4 trailer marks a long-awaited moment, almost ten…

“I just flat-out lied”: Margot Robbie Insisted Getting N-ked Despite Risking Cutting Ties With Family, Made Hilarious Story After it Went Viral

Margot Robbie, the star of the biggest movie currently, had to lie about this to her family. Before the ‘Barbiemania’, the Australian actress, was a part of some celebrated…